HOU JE AUTOBANDEN OP OPTIMALE BANDENSPANNING

Verleng de levensduur van uw banden

Banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen zijn onmisbaar voor het verlengen van de levensduur van uw banden. Ze helpen u inactieve tijd te voorkomen doordat het voertuig de juiste banden­spanning houdt en veilig de weg op gaat. Ze zijn ontwikkeld om de luchtdruk of temperatuur van de banden te bewaken en waarschuwen u wanneer ze iets abnormaals detecteren, zoals te zachte banden.

Het banden­span­nings­con­tro­le­systeem (TPMS) registreert de banden­spanning realtime, zodat bestuurders en fleet managers de conditie van hun voertuigen actief in de gaten kunnen houden en daardoor een veilig en goed onderhouden voertuig gebruiken. In dit artikel staat hoe TPMS werkt, waarom voertuigen het hebben en wat de voordelen van TPMS zijn.

Hoe werken bandenspanningscontrolesystemen?

BIJHOUDEN VAN INFORMATIE

Het banden­span­nings­con­tro­le­systeem is een systeem in een voertuig, dat de banden­spanning of de variatie in spanning gedurende een langere periode kan beoordelen en de bijbe­ho­rende informatie overbrengt aan de gebruiker terwijl het voertuig in gebruik is.

VERHOOG DE VEILIGHEID EN BESCHERM UW CHAUFFEURS

Een TPMS levert informatie over de luchtdruk aan bestuurders via een meter, weergave van een pictogram of een simpel waarschu­wings­lampje voor lage spanning op het dashboard.

INZICHT IN KRITIEKE GEBEURTENISSEN

Wanneer TPMS wordt gebruikt samen met online fleet manage­ment-software, worden de gegevens van de gemeten spanning in elke band verzonden naar een online cloud, beheerd door de fleet manager. Bij te zachte banden kan een bericht worden verzonden naar zowel de fleet manager als de bestuurder van het voertuig, zodat de band weer kan worden opgepompt.

VERHOOG DE EFFICIËNTIE VAN UW VLOOT

Banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen kunnen worden onder­ver­deeld in twee categorieën: direct TPMS en indirect TPMS.

Direct of indirect TMPS

DIRECT TPMS

Direct TPMS bewaakt de luchtdruk met hardwa­re­sen­soren, die meestal in het wiel zijn gemonteerd. Dit systeem kan zelfs de banden­tem­pe­ratuur bewaken. Een direct banden­span­nings­con­tro­le­systeem verzamelt de banden­ge­gevens en verzendt deze naar een centrale contro­le­module. Hier worden de gegevens geana­ly­seerd, geïnter­pre­teerd en vervolgens doorge­stuurd naar het dashboard van de bestuurder wanneer de banden­spanning te laag is.

Voordelen van direct TPMS zijn:

 • Levert actuele banden­span­nings­ge­gevens
 • Is nauwkeu­riger dan indirect TPMS
 • De batterij gaat langer mee (ongeveer tien jaar)
 • Opnieuw instellen is niet nodig, zelfs niet na roteren en oppompen van de banden

Nadelen van direct TPMS:

 • Duurder dan indirect TPMS
 • Als de batterij leeg is, moet de complete sensor worden vervangen
 • Sensoren kunnen beschadigd raken tijdens montage/demontage

INDIRECT TPMS

Een indirect banden­span­nings­con­tro­le­systeem meet niet de fysieke spanning, maar gebruikt softwa­re­ge­ba­seerde systemen om signalen van reeds aanwezige sensoren te beoordelen en te combineren. Het gaat bijvoor­beeld om de wielsnelheid, het antiblok­ke­rings­systeem, versnel­lings­meters en aandrijf­lijn­ge­gevens. Wanneer het voertuig een lage banden­spanning heeft, draait de band met een andere wielsnelheid dan de andere banden. Het softwa­re­systeem detecteert dit en activeert het indica­tie­lampje op het dashboard.

De voordelen van indirect TPMS zijn:

 • De snelheid van de wielom­wen­te­lingen meet de banden­spanning
 • Relatief voordelig in verge­lijking tot direct TPMS
 • Vergt minder onderhoud dan direct TPMS

Nadelen van indirect TPMS:

 • Wanneer een grotere of kleinere band wordt aangeschaft, kan het systeem onnauw­keurig worden
 • Opnieuw instellen vereist na oppompen van elke band en routi­ne­matige rotatie van de banden
 • Mogelijk onbetrouwbaar omdat banden ongelijk­matig slijten

ALLE INFO BIJ DE HAND

Waarom hebben voertuigen bandenspanningscontrolesystemen?

Naast zorgen voor veilige rijom­stan­dig­heden biedt TPMS ‘voorspellend bandbeheer’. Problemen als langzaam leeglopen of abnormale banden­spanning worden gedetec­teerd voordat ze leiden tot dure reparaties of inactieve tijd. Wanneer een band te zacht is, verbruikt het voertuig vaak meer brandstof. Door de band op de optimale banden­spanning te houden, wordt brandstof bespaard en slijtage van de banden beperkt.

Dit helpt u bovendien om lopende kosten te verlagen, de verkeers­vei­ligheid te vergroten en uw impact op het milieu te beperken. Omdat er minder kans op pech is, is er minder kans op onder­breking van de service.

En ook niet onbelangrijk: banden­span­nings­con­tro­le­sys­temen (TPMS) zijn sinds 2014 verplicht in passa­giersauto's in Europa.

Hou je banden op optimale bandenspanning

Geniet van de comfort dat de 21ste eeuw met zich brengt. Dankzij onze technologie valt er al één druk weg. De echte meerwaarde voor uw organisatie zit hem zonder enige twijfel in het verder opentrekken van de mogelijkheden van deze oplossingen:

  • Verlenging van de levensduur van u banden
  • Foutmeldingen bij problemen
  • Bewaakt de luchtdruk en temperatuur van de banden
  • Realtime bandenspanning
  • Input van sensoren op maat van uw bedrijf.

Vraag vrijblijvend meer informatie

Bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u voor een vrijblijvend gesprek waaruit u snel de voordelen van onze oplossingen voor uw vloot kan afleiden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.