DIGITAAL GECONNECTEERDE TACHOGRAAF

Alles wat u nodig heeft om probleemloos te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving

CONTACTEER MIJ OM VOOR MIJN VLOOT DE MOGELIJKHEDEN TE BEKIJKEN

Totale ontzorging op niveau van bestuurders- en bedrijfskaarten

De WEBFLEET Tachograph Manager is de betrouwbare alles-in-éé­n-op­lossing waarmee u uw tacho­graaf­ge­gevens kunt downloaden, analyseren en archiveren. Elke stap van naleving vereen­voudigd.

De ingebouwde vlootbeheer-apparatuur in uw voertuigen verzamelt in real-time op een gekeurde manier de tachograaf-informatie uit uw voertuigen en  en verwerkt deze in WEBFLEET in de Tachograph Manager module.  De combinatie van WEBFLEET en Tachograph Manager biedt managers en chauffeurs waardevolle inzichten om de rij- en rusttijden beter op te volgen.

Bestuurders ontvangen direct feedback voor, tijdens en na de rit over hun resterende rijtijden en de te voorziene rustpauzes.
Vlootbeheerders kunnen vanop afstand alle geregistreerde activiteiten opvlgen en hier rekening mee houden om de rittenpanning zo optimaal mogelijk te organiseren.

Voornaamste functionaliteiten van de TachoManager

REMOTE DOWNLOAD

WEBFLEET Tachograph Manager downloadt automatisch de gegevens van de bestuurderskaart en het voertuigsysteem om eenvoudiger te kunnen voldoen aan de regelgeving.

HANDMATIGE DOWNLOAD

Importeer gedownloade bestanden handmatig in Tachograph Manager vanuit voertuigen zonder remote downloadfunctie. Biedt een uitgebreide, volledige analyse van uw gehele wagenpark.

TACHO GRADE 

Gebruik Tacho Grade om uw bestuurders en het aantal rij- en rustovertredingen per afstand te vergelijken.

ANALYSE: RAPPORT INZAKE SOCIALE WETGEVING 

Krijg inzicht in sociale overtredingen, inclusief de ernst van de overtredingen en bijbehorende boetes.

ANALYSE: DAGELIJKSE RIJ- EN RUSTTIJDEN

Download onze uitgebreide rapporten voor een overzicht van de rij- en rustijden per dag, per dienst of over een gekozen periode.

ANALYSE: OVERZICHT VAN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 

Zie in één oogopslag de activiteiten van uw chauffeurs (rij-, rust- of werktijd), voor een gekozen periode.

ARCHIVEREN

Alle tachograafgegevens worden minimaal twee jaar lang2 veilig opgeslagen in ons datacenter.

Deze informatie wordt in realtime verwerkt en de vlootbeheerder en aan de chauffeur aangeboden om zijn rij- en rusttijden te helpen respecteren

DUIDELIJKE REALTIME RAPPORTERING 

Behoud een duidelijk beeld van de rij- en rusttijden van uw bestuurders

EENVOUDIG EN DUIDELIJK

Uw bestuurders hebben ten allen tijden een duidelijk beeld van hun rij- en rusttijden

En is ter beschikking van de vlootbeheerder onder de vorm van bestuurdersrapportering en dashboards

OBJECTIEF EN BRUIKBAAR: OPVOLGING ZONDER ZORGEN

Duidelijke dagelijkse overzichten per bestuurder en per dag. Onderscheid tussen rijtijd, andere werktijden, standby tijden rusttijd, met duidelijke tijdslijnen voor snelle analyse. Beschikbare activiteitslijst voor gedetailleerde analyse, waardoor u steeds naar de oorzaak van mogelijke overtredingen kan teruggaan.

Voldoe aan alle wettelijke voorschriften en bespaar u de rompslomp van het uitlezen van bestuurderskaarten dankzij de Tachograph Manager van WEBFLEET

De belangrijkste functies zijn

EEN GEAUTOMATISEERD END-TO-END-PROCES

Vergeet dure, tijdrovende handmatige downloads. Tachograph Manager automa­ti­seert het proces, van het downloaden van gegevens op afstand tot het archiveren en analyseren van gegevens. Er worden minder proces­kosten en tijd besteed aan het ophalen van de gegevens, zodat u zich kunt concen­treren op uw kernac­ti­vi­teiten.

BLIJF FLEXIBEL MET DOWNLOADS OP AFSTAND

Wanneer de tacho­graaf­ge­gevens van een voertuig worden gedownload, hoeft de bestuurder zich niet op een specifieke locatie te bevinden. Dit houdt uw planning flexibel en uw vracht­wagens op de weg. Als uw tachografen geen externe downloads onder­steunen, kunt u gedownloade gegevens nog steeds handmatig importeren voor archivering en analyses.

EEN BETROUWBARE IT-OPLOSSING

Wij beheren uw bedrijfs­kaart voor u en bewaren deze in een beveiligd datacenter. Er is geen lokale infra­structuur vereist om gegevens te hosten. Gegevens worden opgeslagen in overeen­stemming met de AVG, zodat u uw plicht kunt vervullen om de privacy van uw werknemers te beschermen.

DUIDELIJKE ANALYSE OM U TE HELPEN NALEVING AAN TE TONEN

Krijg het inzicht dat u nodig heeft met een verschei­denheid aan gedetail­leerde rapporten. Zo geven rapporten over overtre­dingen u een duidelijk overzicht van verwachte boetes en advies over corri­ge­rende maatregelen, terwijl TachoGrade meet hoe goed uw bestuurder voldoet aan de Europese regels voor rijtijden van bestuurders ((EG) nr. 561/2006).

MET DEADLINE MANAGER BLIJFT U OP SCHEMA

Wij beheren uw bedrijfs­kaart voor u en bewaren deze in een beveiligd datacenter. Er is geen lokale infra­structuur vereist om gegevens te hosten. Gegevens worden opgeslagen in overeen­stemming met de AVG, zodat u uw plicht kunt vervullen om de privacy van uw werknemers te beschermen.

RESTERENDE RIJTIJDEN

Ontvang met Tachograph Manager Plus dagelijks en wekelijks de resterende rijtijden voor ad-hoc-ver­zending en -planning en realtime meldingen van sociale overtre­dingen. Dit helpt u bij het optima­li­seren van uw planning, het maxima­li­seren van de rijtijden, het voldoen aan de regels voor rijtijden en het beperken van de kans op boetes.

DAGELIJKSE DOWNLOAD VOOR SNELLE TOEGANG

Wilt u direct toegang tot gegevens voor een maande­lijkse salaris­be­re­kening of omdat een bestuurder het bedrijf verlaat? Tachograph Manager Plus downloadt de gegevens van de bestuur­ders­kaart eenmaal per dag. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u actuele informatie ontvangt.

Geen tijdsverlies en frustraties meer te wijten aan het uitlezen van de tachograafkaarten

Zo veel optimalisaties mogelijk

Meten is weten.

U heeft als organisatie heel wat voertuigen (van personenwagen, over de bestelwagens naar vrachtwagens) te beheren. Al deze voertuigen stellen een behoorlijke kost voor in uw organisatie en bij een optimaal beheer kan u vrij vlug de meerwaarde van onze oplossingen ervaren en deze omzetten in harde euro’s.
Of u nu een vloot van 2, 200 of 2000 wagens heeft, voor elke organisatie zijn voordelen.

Onze experts helpen u hier graag mee verder

Vraag vrijblijvend meer informatie

Bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u voor een vrijblijvend gesprek waaruit u snel de voordelen van onze oplossingen voor uw vloot kan afleiden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.