GROEN EN VEILIGER RIJDEN

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

CONTACTEER MIJ OM VOOR MIJN VLOOT DE MOGELIJKHEDEN TE BEKIJKEN

Investeren in veiligheid bespaart heel wat meer dan enkel brandstofkosten

Aan de hand van de WEBFLEET oplossing voorzien we zowel de fleet manager als de bestuurder van gedetail­leerde informatie over zijn rijstijl. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om actie te ondernemen vóór, tijdens en na iedere rit. Dankzij deze oplossing houdt u uw voertuigen en bestuurders groen en veilig. Een fleet management systeem goed voor het milieu en veiligheid.

De ingebouwde rijstijlmeet-appartaruur in uw voertuigen verzamelt de gedetecteerde rij-incidenten, analyseert deze en verwerkt deze in WEBFLEET in de OptiDrive 360 module.  De combinatie van WEBFLEET en OptiDrive 360 biedt managers en bestuurders waardevolle inzichten om verbeteringen door te
voeren. Bestuurders ontvangen direct feedback voor, tijdens en na de rit. Aan de hand van uitvoerige rapporten kunnen managers prestatietrends bewaken en analyseren om onderliggende factoren te achterhalen.

Zo krijgen ze snel een accuraat beeld van de prestaties van de bestuurder op de weg, onder andere door een uitvoerige analyse van hun individuele sterke en zwakke punten. Zo kan de prestatieanalyse gemakkelijk worden afgestemd op de zakelijke doelen.

Rijstijlmeting aan de hand van 8 meetbare indicatoren die een OptiDrive score generen voor elk van uw bestuurders

SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN

Het aantal gebeurtenissen rond snelheidsoverschrijdingen en snelheidsoverschrijding als percentage van de totale rijtijd.

RITGEBEURTENISSEN

Gebeurtenissen zoals scherp sturen, abrupt remmen en snel bochten nemen.

STATIONAIR DRAAIEN

Brandstof die wordt verspild door de motor te laten draaien wanneer het voertuig stilstaat.

BRANDSTOFVERBRUIK

Actueel brandstofverbruik en brandstofzuinigheid.

UITROLLEN

Bestuurders worden geadviseerd op welk moment ze in de huidige versnelling hun voet van het gaspedaal moeten nemen wanneer ze een kruispunt naderen. Dit dient om brandstof te sparen.

UITROLLEN

Bestuurders worden geadviseerd op welk moment ze in de huidige versnelling hun voet van het gaspedaal moeten nemen wanneer ze een kruispunt naderen. Dit dient om brandstof te sparen.

SCHAKELEN 

Bestuurders worden geadviseerd wanneer ze moeten overschakelen naar een andere versnelling om brandstof te sparen.

CONSTANTE SNELHEID

Een constante snelheid is bevorderlijk voor een efficiënte rijstijl.

Deze informatie assisteert de chauffeur in realtime om zijn rijgedrag te verbeteren

FEEDBACK & ADVIES

Advies aan de bestuurder vóór de rit op basis van eerdere analyses en verzamelde informatie

COACHING

Begeleiding van de bestuurder tijdens de rit op basis van de verzamelde informatie

EVALUATIE 

Analyse van de rijstijl gedurende de rit in een verstaanbare feedback naar de bestuurder

En is ter beschikking van de vlootbeheerder onder de vorm van bestuurdersrapportering en dashboards

OBJECTIEF EN BRUIKBAAR: VOORTDURENDE VERBETERINGEN REALISEREN

Prestatiegegevens bieden enorme voordelen, maar zijn alleen effectief als ze op de juiste manier worden gebruikt. De technologie dient allereerst om inzicht te krijgen in de huidige prestatienormen aangaande de aspecten die het meest effect hebben op de algemene bedrijfsdoelen.

Belangrijkste voordelen van rijstijlmeting en bewust omgaan met veiligheid op de baan voor uw organisatie

BESPARING IN BRANDSTOFKOSTEN

Brandstof vormt waarschijnlijk een van de grootste kostenposten in de exploitatie van uw bedrijfsvoertuigen. Brandstofkosten zijn variabele overheadkosten, dus afhankelijk van allerlei factoren – van voertuigtype tot rijstijl. Er zijn dingen die u kunt doen om ze te beheersen. Daarmee krijgt u ook grip op uw CO2-uitstoot.
Dat is een opsteker voor uw ecologische en zakelijke reputatie.

BEÎNVLOED UW VERZEKERINGEN

Er is een directe samenhang tussen de premies van uw wagenpark en de claims die u indient bij de verzekering. Door minder te claimen en het risicoprofiel van uw bestuurders te verbeteren, houdt u de premies binnen de perken.

MINDER SLIJTAGE EN HERSTELLINGEN

Voertuigen moeten voortdurend worden onderhouden. Dit kan een dure aangelegenheid zijn – van reparatiekosten tot inactieve tijd van voertuigen en gemiste bestellingen en zakelijke kansen. U kunt de kosten drukken door te zorgen dat uw voertuigen verantwoordelijk worden bestuurd – minder reparatie aan motoren en carrosserie, lagere kosten voor nieuwe banden en remblokken/schijven, en minder snelle waardevermindering.

UW BESTUURDERS EN UW BEDRIJF BESCHERMEN

Bestuurders van zakelijke voertuigen hebben een juridische en morele verantwoordelijkheid achter het stuur. Maar ook voor werkgevers geldt een juridische en morele verantwoordelijkheid: zij moeten ervoor zorgen dat zij en hun bestuurders de minimale veiligheidsnormen naleven.
Tekortschieten op het gebied van verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door snelheidsoverschrijdingen of het veroorzaken van botsingen, kan ernstige gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers, zowel juridisch, financieel als qua reputatie.
Bij 40 procent van alle verkeersongelukken in Europa zijn bestuurders betrokken die aan het werk zijn.* Initiatieven om de rijstijl en -vaardigheid te managen en verbeteren zijn dus hard nodig, of uw wagenpark nu 5 of 500 voertuigen telt.

De gemiddelde terugverdientijd van een investering in rijstijlmeting ligt tussen 6 à 12 maanden

Zo veel optimalisaties mogelijk

Meten is weten.

U heeft als organisatie heel wat voertuigen (van personenwagen, over de bestelwagens naar vrachtwagens) te beheren. Al deze voertuigen stellen een behoorlijke kost voor in uw organisatie en bij een optimaal beheer kan u vrij vlug de meerwaarde van onze oplossingen ervaren en deze omzetten in harde euro’s.
Of u nu een vloot van 2, 200 of 2000 wagens heeft, voor elke organisatie zijn voordelen.

Onze experts helpen u hier graag mee verder

Vraag vrijblijvend meer informatie

Bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u voor een vrijblijvend gesprek waaruit u snel de voordelen van onze oplossingen voor uw vloot kan afleiden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.