Alcoholslot2024-05-27T13:15:39+00:00

ALCOHOLSLOT

U moet kiezen: drinken of rijden

Een nuchtere kijk op het verkeer

Het alcoholslot, is een apparaat dat in de auto wordt geplaatst en dat de bestuurder verhindert het voertuig te starten wanneer zijn of haar alcoholgehalte in het bloed een bepaalde drempel overschrijdt (0,09 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht), die lager is dan de wettelijke drempel bij een politiecontrole (0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht). 

Alcoholslot

HOE WERKT HET ? 

Voor onze alcoholsloten kiezen we bij ARC resoluut voor Alcolock. Deze alcoholmeter wordt in uw wagen gemonteerd en gekoppeld aan de motor van uw voertuig. Vooraleer uw medewerker de auto kan starten, moet hij een negatieve ademtest afleggen. Indien de Alcolock sporen van alcohol registreert, wordt het onmogelijk de motor te starten. U kan bovendien zelf de alcohollimiet bepalen en instellen.

Alcoholslot detectie blazen

REALTIME INFORMATIE

Bij een positieve ademtest kan u indien gewenst via onze Track & Trace systemen meteen ingelicht worden . Zo kan u ingrijpen bij meerdere overtredingen van uw personeel en naargelang optreden. Is één van uw medewerkers gestrand, maar moest die nog een deel van zijn dagelijkse planning afwerken? Dan kan u hierop anticiperen en een andere medewerker de baan op sturen ter vervanging.

Alcoholslot ook tijdens het rijden

TIJDENS HET RIJDEN 

Ook tijdens het rijden zal het alcoholslot op onregelmatige momenten vragen om opnieuw te blazen. Op die manier garandeert het alcoholslot een maximale veiligheid op de baan voor de chauffeur en zijn omgeving.

ALCOHOLSLOT OP BASIS VAN EEN GERECHTELIJK VONNIS OF PREVENTIEF?

Het alcoholslot kan verplicht door een rechter worden opgelegd bij een ernstige verkeersmisdrijf te wijten aan alcohol of uit eigen preventief initiatief. 

Wanneer de rechter een alcoholslot oplegt wordt niet alleen het alcoholslot geplaatst, maar wordt elke veroordeelde opgenomen in een volledig begeleidingstraject met opvolggesprekken, recurrent uitlezen van het slot om op te volgen dat er geen nieuwe pogingen zijn geweest van rijden onder invloed etc. 

In het geval van een gerechtelijk opgelegde installatie zijn alle installatie- en opvolgingskosten kosten voor rekening van de veroordeelde.

ARC is erkend installateur van gerechtelijk opgelegde alcoholsloten.

Als u een gerechtelijk opgelegd alcoholslot dient te plaatsen moet u eerst contact opnemen met de omkaderingsinstelling om de procedure op te starten.
In die procedure zult u onder andere moeten bepalen via welke installateur u uw voertuig wil laten uitrusten van het opgelegde alcoholslot.
Indien u ons opgeeft als uw gekozen installateur zullen wij, na afspraak door de omkadering, het systeem zorgvuldig, discreet en professioneel inbouwen in uw voertuig.

Omkaderingsinstellingen zijn terug te vinden op de site van de FOD Mobiliteit of in volgende lijst omkaderingsinstellingen lijst publicatie website 16 11 22 (belgium.be)

Voor meer informatie contacteer ons vrijblijvend via onderstaand formulier

In het geval van een eigen preventief geplaatste oplossing kan u zelf kiezen hoe u de oplossing door ARC laat inbouwen

 • Enkel een blaastest bij het starten

 • Een blaastest bij het starten en periodieke hertests

 • Al dan niet opslaan en /of op afstand doorgeven van positieve blaaspogingen

Uiteraard primeert ten allen tijden de verkeersveiligheid en de aansprakelijkheid van de chauffeur

Instellingen en werking voor een gerechtelijke uitspraak opgelegde alcoholslot.

Algemeen

 • Limietwaarde alcohol concentratie : 0,09 mg/l alveolaire lucht 
 • Vrije starttijd = 3 minuten 
 • Eens gestart, kan de motor stilgelegd en opnieuw opgestart worden binnen de 3 min 

Hertest 

 • Eerste hertest na 5 tot 10 min – Volgende hertesten willekeurig tussen 15 en 45 min
 • Verzoek tot hertest : blazen binnen de 15 min -hiervoor moet de motor niet stilgelegd worden 
 • OPGELET: Wanneer het toestel om een hertest vraagt, MOET er geblazen worden, ook al is men tot aan de bestemming gekomen. Niet blazen wordt opgeslagen als weigering=> OVERTREDING > extra kosten
 • Wanneer service datum niet wordt gerespecteerd => BLOKKERING van het toestel 

Mogelijke OVERTREDINGEN {overtreding= extra service= extra kost}

 • 1 x voertuig starten zonder blazen
 • 1 x zonder voeding gedurende meer dan 30 min (= batterij los gekoppeld)
 • 3 x hertest met resultaat boven de limietwaarde
 • 3 x weigering van hertest (ook al wordt de motor intussen stilgelegd} 

Garagecode 

 • Bedoeling : starten zonder blazen gedurende maximum 24u (instelbaar}, indien voertuig naar garage moet voor onderhoud of herstelling
  => Moet aangevraagd worden, met de goedkeuring van omkaderingsinstelling 
Ik installeer het apparaat maar rij in een andere auto, en dat is het?2021-10-26T14:12:13+00:00

Het apparaat registreert meer dan alleen de resultaten van de blaastest (aantal pogingen om de auto te starten, dag en tijdstip van de start, enz.

Bovendien moet de bestuurder een speciaal rijbewijs hebben waarin staat dat hij of zij alleen voertuigen mag besturen die met een alcoholslot zijn uitgerust. Pas op voor politiecontroles in een “slechte” auto…

Ten slotte is de veroordeling tot het gebruik van een alcoholslot niet de enige maatregel die aan bestuurders wordt opgelegd. Het gaat in feite gepaard met de verplichting “cursussen” te volgen, onder toezicht van speciaal opgeleide vakmensen, die hen ertoe aanzetten na te denken over de gevaren van drinken en rijden. De erkende instantie hiervoor is het VIAS.

Het alcoholslot kan worden opgelegd voor 1 tot 5 jaar, of zelfs permanent in de ernstigste gevallen.

Bij niet-naleving (pogingen om het systeem te omzeilen, positieve resultaten, enz.) riskeert de bestuurder een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en/of een verlies van het rijbewijs voor een jaar tot vijf jaar of permanent.

Wat als iemand anders mijn auto gebruikt?2021-10-26T10:47:21+00:00

Het is mogelijk dat veel bestuurders een auto met een geïnstalleerd alcoholslot gebruiken zonder zich daarover zorgen te maken. Maar de resultaten die door het apparaat worden geregistreerd zijn aan de veroordeelde.

Er zal een apparaat met verwisselbare mondstukken worden gebruikt. De mondstukken moeten individueel en hygiënisch verpakt zijn.

De mondstukken moeten bij elke meting (bij het opstarten) worden vervangen, tenzij anders vermeld in de typegoedkeuring en op voorwaarde dat de mondstukken droog en schoon zijn en geen zichtbare tekenen van beschadiging of slijtage vertonen.

Ik ben vastgelopen en mijn motor is uitgevallen. Moet ik weer blazen?2021-10-26T10:45:14+00:00

Met het apparaat kan het voertuig na een korte motorstop zonder controle opnieuw worden gestart, zodat er geen test hoeft te worden uitgevoerd midden op een kruispunt waar het voertuig net is stilgevallen.

In het algemeen mogen de door de wetgever goedgekeurde alcoholslotmodellen de goede besturing van het voertuig tijdens het gebruik niet hinderen en moeten zij dus het gemakkelijkst en snelst te gebruiken zijn.

Tijdens een test moet de ademhaling continu worden afgenomen met een minimumsnelheid van 0,2 liter per seconde tot dat een volume van 1,2 liter is bereikt.

Wat als ik niet blaas?2021-10-26T10:44:21+00:00

Indien de bestuurder de test niet aflegt, blokkeert het apparaat de motor niet tijdens het rijden (het voorkomt alleen dat de motor start), maar registreert het in plaats daarvan deze weigering om de test af te leggen.

Op die manier kan het controleorgaan, dat de resultaten van het alcoholslot met regelmatige tussenpozen verzamelt, eventuele anomalieën vaststellen en dus de bestuurder ondervragen. Als het systeem wordt omzeild, riskeert de bestuurder dat hij opnieuw voor de rechter moet verschijnen.

Als ik iemand anders vraag om de auto te starten?2021-10-26T09:42:31+00:00

Als de bestuurder een voorbijganger vraagt voor hem te blazen, zal het alcoholslot inderdaad de auto starten, maar het apparaat voert in feite verschillende tests uit, terwijl de bestuurder op de weg zit.

Een tweede test zal worden aangevraagd binnen 5 tot 10 minuten na de start. Daarna volgen de nieuwe tests elkaar op, willekeurig, met een tussenpoos van 15 tot 45 minuten. Elke test wordt aangekondigd door een geluidssignaal. De bestuurder heeft dan 15 minuten om de test te voltooien. Indien de test positief is, wordt de motor niet afgezet, maar wordt het resultaat in het alcoholslot geregistreerd.

Een positieve test, zelfs als de bestuurder daarna niet meer rijdt, wordt ook in het apparaat geregistreerd.

Neem de gepaste maatregelen voor het te laat is

Heel wat mogelijkheden

Het plaatsen van een alcoholslot vereist heel wat ervaring en kennis van het voertuig.
Onze gekwalificeerde techniekers zorgen dan ook voor een plaatsing volgens de regels van de kunst.

Vraag vrijblijvend meer informatie

Bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden en bijhorende prijzen

 • Uw telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ga naar de bovenkant