PROXIMITEIT DETECTIE EN SMART DISTANCING

Onze oplossingen helpen u de nodige voorzieningen te treffen voor smart distancing & proximity tracking

IK WIL MEER INFO OVER DEZE OPLOSSING

Gebruik de mogelijkheden van de technologie om uw organisatie bij te staan bij het nieuwe normaal 

In de nasleep van de Coronavirus en de heropstart van de activiteiten is het van essentieel belang om uw belangrijkste troeven, uw team mensen, bij te staan bij de veilige heropstart van de activiteiten. Onze oplossingen dragen bij tot het respecteren, het meten en rapporteren van de smart distancing en bijhorende contact tracing.

Door technologie te combineren met onze expertise van de verschillende geïmpacteerde industrieën bieden wij oplossingen aan die bijdragen tot het veiligheidsgevoel van uw mensen op de werkvloer.  De combinatie van de juiste sensoren, de aangepaste infrastructuur en de begeleiding inzake het gebruiken van deze binnen uw organisatie maken het verschil.

Op deze manier weet u wie, waar en wanneer een mogelik risico heeft gelopen en kan u de gepaste maatregelen nemen om de continuitiet van uw onderneming verder te garanderen.

VERZEKER U DAT UW MENSEN DE JUISTE AFSTAND RESPECTEREN 

Of het nu op kantoor, in een productiehall of op een bouwwerf is, elke medewerker wordt uitgerust met een proximity sensor die het mogelijk maakt om te weten waar deze is geweest en met wie deze hoe lang heft samengewerkt. Als 2 medewerkers ,van onze SafeBadge voorzien van proximity sensoren, te dicht bij elkaar komen of blijven worden deze hiervan door een vibrerend signaal verwittigd.

VERMIJD SLUITINGEN DANKZIJ VERHOOGDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De lockdown toont op alle niveau’s van de maatschappij en de organisaties wat de impact is van een sluiting. Dankzij gepaste afspraken met uw team kan u heel veel opvangen, maar u kan niet overal toezicht houden en nog minder registreren wie wanneer met wie hoe lang heeft samengewerkt, waardoor bij een mogelijke uitbraak het onmogelijk is de gevolgen in te schatten.  Dankzij smart distancing controle kan u enkel de medewerkers die een risico vormen aanspreken en desnoods tijdelijk in preventieve quarantaine zetten, om op die manier een volledige sluiting te vermijden.

REGISTREER ALLE CONTACTEN OM INFECTIECLUSTERS SNEL OP TE SPOREN

De registratie van de proximiteit en de smart contacten op niveau van uw kantoren, in uw productiecentrum of op uw bouwwerf  is belangrijk om de risico’s tot verspreiding binnen uw organisatie snel te meten en in te dijken. Dankzij onze Safe-badge en onze bijhorende Proximity oplossing kan u ten allen tijden teruggaan in de tijd om te weten wie wanneer een risico heeft opgelopen en deze medewekers die een potentieel risico hebben gelopen aanspreken.

Hoe werkt onze Safe-Badge Proximity oplossing?

ONZE SAFEBADGE

Elke medewerker of bezoeker krijgt een Safe-Badge toegewezen bij het betreden van de kantoren die hij in zijn zak steekt, op zijn helm kleeft of aan een lanyard rond zijn nek hangt. Deze Safe-Badge detectereert de nabijheid van andere Safe-Badges, verwerkt deze en stuurt deze door naar onze Clicx Safe-Portal.
Wanneer de Safe-badge detecteerd dat een andere Safe-Badge te dicht bij is zal deze kunnen trillen en/of een led licht laten knipperen zodat er zoweel en visueel als auditief signaal is dat er afstand moet gehouden worden.

De badges communiceren onderling en versturen hun informatie door via één of meerdere communicatie-gateways die u binnen uw infrastructuur dient te plaatsen.

De badges zijn te personaliseren op aanvraag

OPTIONEEL UITBREIDBAAR MET LOCATIESENSORS DIE ZONES OF RUIMTES DETECTEREN

Per uitbreiding kan u een locatiesensor voorzien per zone of per ruimte in uw gebouwen om te kunnen detecteren wie waar met wie in contact is gekomen. Zo kan u bijvoorbeeld ook de schoonmaakdiensten in uw organisatie verwittigen wanneer er op een bepaalde ruimte te veel volk is geweest.

OP TE VOLGEN VIA ONZE CLICX-PORTAL

Via onze Clicx online Portal krijgt u toegang tot de verzamelde informatie over uw team in duidelijke overzichtelijke dashboards, persoonlijke risico-details en rapportering.

Dit alles volgens de hoogste veiligheidsnormes en met respect van de GDPR-wetgeving.

De veiligheid van uw medewerkers is essentieel voor de continuiteit van uw organisatie 

Mogelijkheden van onze Proximity & Smart Contact oplossing

HERKENNING VAN ZONES 

 • uw bedrijfsruimtes worden optioneel aan de hand van locatiesensoren ingedeeld in zones waarin de sensoren gedetecteerd worden, zodat u ook perfect weet wie in welke zone actief is (geweest)
 • Indien bepaalde mensen in een bepaalde zone moeten blijven kan de sensor hen verwittigen als ze hiervan afwijken
 • Rapportering en opvolging laat hier een duidelijke opvolging van de activiteiten mogelijk

MEET MAXIMALE BEZETTING OF CONCENTRATIE 

 • Aan de hand van een geluiddsignaal kan u uw medewerkers verwittigen wanneer teveel mensen samen in éénzelfde ruimte zitten ( bv meeting room, refter,… )
 • Individuele monitoring houdt rekening met de afstand en de tijd dat iemand zich in de nabijheid heeft bevonden van een andere persoon
 • Duidelijke rapportering van de sociale contacten ; hoe lang, met wie, wanneer, waar …
 • Mogelijkheid om besmettingskettingen te detecteren en pro-actief preventief actie te nemen

OPVOLGING VAN GEZAMELIJK GEBRUIKTE GOEDEREN

 • Gebruik van gemarkeerde gedeelde goederen ( trolleys, vorkliften,..) kan gedetecteerd worden
 • Onstmetting mogelijk basis van gebruik
 • Volg onstmettingscycli en het respecteren van deze

Praktijkvoorbeelden waarin onze oplossing de gezondheid van uw medewerkers helpt beschermen

IN KANTOOROMGEVING

In organisaties waarbij heel wat mensen samen werken in een kantoor-omgevingen lopen uw medewerkers een verhoogd risico op besmetting.
Dankzij onze Proximity oplossing kan u eenvoudig back-tracing doen om te zien welke medewerker hoe lang blootgesteld is geweest aan een mogelijk risico, in het geval zou blijken dan één van de collega’s ziek is of ziekte symptomen heeft.

Dankzij deze oplossing kan u preventief actie nemen zo veel mogelijk de gezondheid van uw team beschermen en de continuiteit van uw diensten naar uw klanten garanderen.

IN PRODUCTIE OMGEVINGEN 

Ook in productie omgevingen of fabriekshallen is het van essentieel belang de risico’s voor uw medewerkers maximaal te beperken.
Dankzij onze Proximity Badge of Proximity Wearable kan u terugvinden welke collega wanneer en hoe lang in de buurt is geweest van een andere collega die achteraf gebleken misschien ziek is geworden.

IN MEDISCHE OMGEVINGEN

De gezondheidssector heeft als eerste de impact van COVID ervaren en overwonnen.
Om de continuiteit van de dienstverlening te borgen is het dan ook een van de eerste sectoren die investeert in onze oplissing om zijn interne teams te behoeden van een 2e golf. Dankzij onze oplossing is backtracing van mogelijke besmetting mogelijk en kan u de gepaste voorzorgsmaatregelen nemen om uw mensen te beschermen.

Beter voorkomen dan genezen… de veiligheid van uw team is essentieel voor de continuiteit van uw dienstverlening

Wenst u meer info over onze Social Distancing oplossing en Safe-Badge?
Vervolledig dit formulier en wij contacteren u spoedig terug

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.