GROEN EN VEILIGER RIJDEN

Help de rijstijl te verbeteren en brandstof te besparen

Investeren in veiligheid bespaart heel wat meer dan enkel brandstofkosten

Aan de hand van de WEBFLEET-oplossing voorzien we zowel de Fleet Manager als de bestuurder van het voertuig van gedetail­leerde informatie over zijn rijstijl. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om actie te ondernemen vóór, tijdens en na iedere rit.

Dankzij deze oplossing houdt u uw voertuigen en bestuurders groen en veilig!

Groener en veiliger rijden

De ingebouwde rijstijl-meetapparatuur in uw voertuigen verzamelt de gedetecteerde rij-incidenten, analyseert deze en verwerkt de info vervolgens in WEBFLEET via de OptiDrive 360 module.  De combinatie van WEBFLEET en OptiDrive 360 biedt managers en bestuurders waardevolle inzichten om verbeteringen door te kunnen voeren.

Bestuurders ontvangen onmiddellijk feedback vóór, tijdens en na de rit. Aan de hand van uitvoerige rapporten kunnen managers daaropvolgend de prestatietrends bewaken en analyseren om onderliggende factoren te achterhalen.

Op die manier krijgt de manager snel een accuraat beeld van de prestaties van de bestuurder op de weg en zijn individuele zwakke en sterke punten. Zo kan de prestatieanalyse gemakkelijk worden afgestemd op de zakelijke doelen.

Rijstijlmeting aan de hand van 8 meetbare indicatoren die een OptiDrive score generen voor elk van uw bestuurders

Snelheidsovertredingen
Ritgebeurtenenissen
Stationair draaien
Brandstofverbruik

SNELHEIDS-
OVERSCHRIJDINGEN

Het aantal gebeurtenissen rond snelheidsoverschrijdingen en snelheidsoverschrijding als percentage van de totale rijtijd.

RITGEBEURTENISSEN

Gebeurtenissen zoals scherp sturen, abrupt remmen en snel bochten nemen.

STATIONAIR DRAAIEN

Brandstof die wordt verspild door de motor te laten draaien wanneer het voertuig stilstaat.

BRANDSTOFVERBRUIK

Actueel brandstofverbruik en brandstofzuinigheid.

Uitrollen

UITROLLEN

Bestuurders krijgen het advies hun voet van het gaspedaal te nemen wanneer ze een kruispunt naderen. Dit dient om brandstof te besparen.

UITROLLEN

Bestuurders krijgen het advies hun voet van het gaspedaal te nemen wanneer ze een kruispunt naderen. Dit dient om brandstof te besparen.

SCHAKELEN 

Bestuurders krijgen het advies te moeten overschakelen naar een andere versnelling om brandstof te besparen.

CONSTANTE SNELHEID

Een constante snelheid is bevorderlijk voor een efficiënte rijstijl.

Deze informatie assisteert de chauffeur in realtime om zijn rijgedrag te verbeteren

Feedback & advies aan de bestuurder
Begeleiding van de bestuurder
Evaluatie van de informatie

FEEDBACK & ADVIES

Advies aan de bestuurder vóór de rit op basis van eerdere analyses en verzamelde informatie

COACHING

Begeleiding van de bestuurder tijdens de rit op basis van de verzamelde informatie

EVALUATIE 

Analyse van de rijstijl gedurende de rit in een verstaanbare feedback naar de bestuurder

De vlootbeheerder krijgt de informatie mee via bestuurdersrapportering en dashboards

Verbeteringen realiseren

OBJECTIEF EN BRUIKBAAR: VOORTDURENDE VERBETERINGEN REALISEREN

Prestatiegegevens bieden enorme voordelen, maar zijn alleen effectief als ze op de juiste manier worden gebruikt. De technologie dient allereerst om inzicht te krijgen in de huidige prestatienormen aangaande de aspecten die het meeste effect hebben op de algemene bedrijfsdoelen.

Belangrijkste voordelen van de rijstijlmeting en het bewust omgaan met de veiligheid op de baan

BESPARING IN BRANDSTOFKOSTEN

Brandstof vormt waarschijnlijk een van de grootste kostenposten in de exploitatie van uw bedrijfsvoertuigen. Brandstofkosten zijn variabele overheadkosten, en dus afhankelijk van allerlei factoren; van voertuigtype tot rijstijl. Er zijn dingen die u kan doen om deze te beheersen en grip te krijgen op uw CO2-uitstoot. Een opsteker voor uw ecologische en zakelijke reputatie!

BEÏNVLOED UW VERZEKERINGEN

Er is een directe samenhang tussen de premies van uw wagenpark en de claims die u indient bij de verzekering. Door minder te claimen en het risicoprofiel van uw bestuurders te verbeteren, houdt u de premies binnen de perken.

MINDER SLIJTAGE EN HERSTELLINGEN

Voertuigen moeten voortdurend worden onderhouden. Dit kan een dure aangelegenheid zijn – van reparatiekosten tot inactieve tijd van voertuigen, gemiste bestellingen en zakelijke kansen. U kunt de kosten drukken door ervoor te zorgen dat uw voertuigen verantwoordelijk worden bestuurd. Dit zal resulteren in minder reparatie aan motoren en carrosserie, lagere kosten voor nieuwe banden en remblokken/schijven, en een minder snelle waardevermindering.

UW BESTUURDERS EN UW BEDRIJF BESCHERMEN

Bestuurders van zakelijke voertuigen hebben een juridische en morele verantwoordelijkheid achter het stuur. Maar hetzelfde geldt ook voor werkgevers: zij moeten ervoor zorgen dat zowel zij als de bestuurders de minimale veiligheidsnormen naleven.

Tekortschieten op het gebied van verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door snelheidsoverschrijdingen of het veroorzaken van botsingen, kan ernstige gevolgen hebben op zowel juridisch als financieel vlak. Ook de reputatie van het bedrijf kan hieronder lijden.

Wist u dat bij 40% van alle verkeersongelukken in Europa bestuurders betrokken zijn die op dat moment aan het werk zijn? Initiatieven om de rijstijl en -vaardigheid te managen en verbeteren zijn dus hard nodig, of uw wagenpark nu 5 of 500 voertuigen telt.

De gemiddelde terugverdientijd van een investering in rijstijlmeting ligt tussen 6 à 12 maanden

Zo veel optimalisaties mogelijk

Meten is weten.

U heeft als organisatie heel wat voertuigen te beheren, van personenwagens tot bestelwagens en/of vrachtwagens. Al deze voertuigen stellen een behoorlijke kost voor binnen uw organisatie en bij een optimaal beheer kan u vrij vlug de meerwaarde van onze oplossingen ervaren en deze omzetten in harde euro's.

Of u nu een vloot van 2, 200 of 2000 wagens heeft; voor elke organisatie zijn voordelen.

Onze experts helpen u hier graag mee verder.

Vraag vrijblijvend meer informatie

Bezorg ons uw gegevens en wij contacteren u voor een vrijblijvend gesprek waaruit u snel de voordelen van onze oplossingen voor uw vloot kan afleiden

  • Uw telefoonnr
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.